Call now » (+66) 92-946-6330

เรื้อถอนอุปกรณ์เก่าออก และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ | เดินสายแลน(Lan) , สายโทรศัพท์ภายใน, เต้ารับไฟฟ้า

งานรื้อถอนจุดเชื่อมต่อเก่าออก (Lan, Tel และเต้ารับไฟฟ้า) และติดตั้งใหม่ เนื่องจากของเดิมใช้รางพลาสติกในการติดตั้งจึงชำระเสียหาย และกีดขวางทางเดิน  โดยต้องการเปลี่ยนตู้สาขาใหม่ให้รองรับเสียงตอบรับอัตโนมัติ สามารถรับและโอนสายภายในได้  (ตู้สาขาเก่ายี่ห้อง KOI  เปลี่ยนเป็นยี่ห้อใหม่ Panasonic) 

สถานที่ : บริษัทชิโมดะ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  อาคาร บี.บี. บิลดิ้ง ชั้นที่ 16

รายละเอียดงาน 

- งานเดินสายแลน(Lan) Cat6 Link จำนวน 1 จุด (สำหรับเครื่อง Printer)
- เดินสายโทรศัพท์ 4 CORE 4C/0.50 mm. จำนวน 18 จุด
- เดินสายไฟฟ้าเต้ารับคู่แบบมีกราวด์ จำนวน 20 จุด
- ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขา KX-TES824BX พร้อมเพิ่มการ์ดขยายเบอร์ภายใน 6 สายนอก 24 สายใน
- ตั้งค่าตู้สาขาตามที่ลูกค้ากำหนด

ขั้นตอนการทำงาน

- รื้อถอนสายโทรศัพท์ , เต้ารับไฟฟ้า และรางจัดเก็บสายของเก่าออก
- เดินสายโทรศัพท์, สายแลน(Lan) และสายไฟฟ้าไปตามจุดที่ลูกค้าต้องการใช้งาน
- มาร์คสายโทรศัพท์ และสายแลน(Lan) ด้วยเลขมาร์คสาย (เพื่อง่ายต่อการแก้ไขและตรวจเช็คภายหลัง)
- จัดเก็บสายบนฝ้าด้วยท่อเฟล็กอลูมิเนียม
- จัดเก็บสายบนพื้นด้วยรางธรณีประตู
- ตั้ง Outlet ตามจุดที่ลูกค้ากำหนด พร้อมติดสติ๊กเกอร์มาร์คจุดให้ตรงกับเลขมาร์คสายในตู้
- ติดตั้งตู้โทรศัพท์ขาสา Pansonic KX-TES824BX
- ตั้งค่าเสียงตอบรับในตู้ และกำหนดเบอร์โทรภายในตามที่ลูกค้ากำหนด
- ตรวจเช็คสายทุกเส้นให้ใช้งานได้ปกติ (ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดสายมาตรฐาน TX1302 Link )
- เจ้าหน้าที่ ของบริษัท เข้าตรวจเช็คสัญญาณทั้งสายแลน และโทรศัพท์
- งานไฟฟ้าเชื่อมต่อสายไฟเข้าตู้ Control โดยแยก เบรกเกอร์ (Circuit Breaker)
- ฝั่งเต้ารับไฟฟ้า เชื่อมต่อเข้าตามมาตรฐาน ทดสอบใช้งานได้ปกติ

บริษัทชิโมดะ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  อาคาร บี.บี. บิลดิ้ง ชั้นที่ 16

Outlet โทรศัพท์ภายใน และเต้ารับไฟฟ้า (จัดเก็บสายบนพื้นด้วยรางธรณีประตู)

ติดตั้งตู้สาขาใหม่ Panasonic KX-TES824

ติดตั้งตู้สาขาใหม่ Panasonic KX-TES824

รื้อถอนสายและอุปกรณ์เก่าของโทรศัพท์ และเต้ารับไฟฟ้า

ติดตั้งรางจัดเก็บสาย และ Outlet

ติดตั้งรางจัดเก็บสาย และ Outlet

 

ติดตั้งรางจัดเก็บสาย และ Outlet

 

ติดตั้งรางจัดเก็บสาย และ Outlet เรียบร้อย พร้อมเข้าหัวโทรศัพท์ตามจุด

 

ติดตั้งรางจัดเก็บสาย และ Outlet เรียบร้อย พร้อมเข้าหัวโทรศัพท์ตามจุด

ติดตั้งสายไฟตามจุดเต้ารับ

เข้าหัวโทรศัพท์ฝั่งตู้สาขาพร้อมใส่เลขมาร์คสายทุกเส้น

Outlet โทรศัพท์ และเต้ารับไฟฟ้า

Outlet โทรศัพท์ และเต้ารับไฟฟ้า

Outlet โทรศัพท์ และเต้ารับไฟฟ้า

Outlet โทรศัพท์ และเต้ารับไฟฟ้า

Outlet โทรศัพท์ และเต้ารับไฟฟ้า

Outlet โทรศัพท์ และเต้ารับไฟฟ้า

ภาพรวม Outlet โทรศัพท์ และเต้ารับไฟฟ้า


รับเดินสายแลน, ช่างเดินสายแลน, งานวางระบบเน็ตเวิร์ค, Lan wiring , รับเงินสายโทรศัพท์ภายใน, งานรื้อถอนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Network, ช่างไฟฟ้า, งานไฟฟ้าในสำนักงาน, ติดตั้งจุดไฟฟ้า, เต้ารับไฟฟ้า, ไฟฟ้าแสงสว่าง,แก้ไขปัญหาโทรศัพท์ภายใน, ติตดั้งตู้สาขา

Read 1791 times

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายเทคนิค

 : 092-946-6330  (ช่างเวช)  ช่างแลน (Lan) และโทรศัพท์

 : 092-290-6089  (ช่างพะ)  ช่างไฟฟ้า
------------------------------------------

website : www.se-be.com
ติดต่อเรา | CONTACT US