Call now » (+66) 92-946-6330

ติดตั้งสายแลน (Lan UTP Cable) และเต้ารับไฟฟ้า สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

รายละเอียดงาน 

ติดตั้งสายแลน (Lan) และเต้ารับไฟฟ้าตามโต๊ะพนังาน ในสำนักงาน (office)
- เดินสายแลน(Lan) Cat6 UTP Link  จำนวน 32 จุด  และเต้ารับไฟฟ้า จำนวน 64 จุด

สถานที่

บริษัท โครแมติก กราฟ จำกัด

วันที่ติดตั้ง

29 - 31 พฤษภาคม 2566

ขั้นตอนการทำงาน

- จัดโต๊ะตามรูปแบบที่ลูกค้ากำหนด
- ติดตั้งรางไวร์เวย์ (บนพื้น) และติดตั้งรางพลาสติกต่อจากรางไวร์เวย์ ขึ้นบนโต๊ะ และเดินแนวรางพลาสติกใต้โต๊ะไปตามจุดเต้ารับของโต๊ะแต่ละชุด
- ติดตั้งรางธรณีประตูอลูมิเนียมเชือมจุดสายไฟเดิมมายังรางใหม่
- เดินสายแลน(Lan) UTP Cat6 Link จากตู้แร็ค มายังโต๊ะ จำนวน 32 จุด
- เดินสายสายไฟ มายังโต๊ะ จำนวน 64 เต้ารับ
- จัดสายแลน(Lan) UTP Cat6 Link เข้าตู้ RACK
- ใส่หมายเลขกำกับสายทุกเส้น เพื่อง่ายต่อการตรวจเช็คภายหลัง
- เข้าหัวแลน(Lan) UTP Cat6 Link ทั้งฝั่งตู้ RACK และฝั่งปลายสาย
- ในตู้แร็ค เข้า Patch Panel และเชื่อมสาย Patch Cord เข้ากับ Switch
- ตรวจเช็คสายทุกเส้นด้วยเครื่องเช็คสาย Cable Tester LINK TX-1302

ภาพประกอบงานติดตั้ง

ตำแหน่งแนวโต๊ะเดิมของลูกค้า (ต้องรื้อถอนและจัดเรียงโต๊ะใหม่)

ตำแหน่งแนวโต๊ะเดิมของลูกค้า (ต้องรื้อถอนและจัดเรียงโต๊ะใหม่)

จัดเรียงโต๊ะใหม่ตามที่ลูกค้ากำหนด พร้อมติดตั้งสายแลน (Lan) และสายไฟฟ้าตามโต๊ะ

ติดตั้งรางไวรเวย์บนพื้น และรางพลาสติกขึ้นตามโต๊ะเรียบร้อยแล้ว ช่างกำลังเข้าหัวแลน (Lan) และเต้ารับไฟฟ้าตามแต่ละโต๊ะ

ตำแหน่งโต๊ะที่ติดตั้งสายสัญญาณเสร็จเรียบร้อย

ตำแหน่งโต๊ะที่ติดตั้งสายสัญญาณเสร็จเรียบร้อย (รางไวร์เวย์ สำหรับเก็บสายสัญญาณวิ่งบนพื้น)

ตำแหน่งโต๊ะที่ติดตั้งสายสัญญาณเสร็จเรียบร้อย (รางไวร์เวย์ สำหรับเก็บสายสัญญาณวิ่งบนพื้น)

ติดตั้งรางธรณีประตูอลูมิเนียมเชื่อมสายไฟจากจุดเดิม มายังตำแหน่งโต๊ะใหม่

ตำแหน่งจุดแลน (Lan Outlet) และเต้ารับไฟฟ้า บนโต๊ะ

ตำแหน่งจุดแลน (Lan Outlet) และเต้ารับไฟฟ้า บนโต๊ะ

ตำแหน่งจุดแลน (Lan Outlet) และเต้ารับไฟฟ้า บนโต๊ะ

ตำแหน่งจุดแลน (Lan Outlet) และเต้ารับไฟฟ้า บนโต๊ะ

นำสายแลน (LAN) เข้าตู้แร็ค (RACK)

จัดสายแลน (LAN) เข้า Patch Panel

จัดสายแลน (LAN) เข้า Patch Panel

จัดสายแลน (LAN) เข้า Patch Panel

ติดตั้งสายแลนเสร็จเรียบร้อย

จัดสายแลน (LAN) เข้า Patch Panel

ติดตั้งสายแลน (LAN) เข้ารู้แร็ค เสร็จเรียบร้อย


รับเดินสายแลน, ช่างเดินสายแลน, งานวางระบบเน็ตเวิร์ค, Lan wiring , รับเงินสายโทรศัพท์ภายใน, งานรื้อถอนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Network, ช่างไฟฟ้า, งานไฟฟ้าในสำนักงาน, ติดตั้งจุดไฟฟ้า, เต้ารับไฟฟ้า, ไฟฟ้าแสงสว่าง,แก้ไขปัญหาโทรศัพท์ภายใน, ติตดั้งตู้สาขา, จัดสายแลน, รื้อถอนสายแลน สายโทรศัพท์, งานรื้อถอนสายสัญญาณ, จัดสายเข้าตู้ Rack, ช่างไฟลาดกระบัง

Read 456 times

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายเทคนิค

 : 092-946-6330  (ช่างเวช)  ช่างแลน (Lan) และโทรศัพท์

 : 092-290-6089  (ช่างพะ)  ช่างไฟฟ้า
------------------------------------------

website : www.se-be.com
ติดต่อเรา | CONTACT US